بیوگرافی امید دهقان | Omid Dehghan  :

اینستاگرام
گوگل
واتساپ

مختصری از رزومه ورزشی اینجانب امید دهقان متولد 19/10/66 دارای مدرک کارشناس معماری

سوابق:

1.باشگاه سوارکاری سمند استان زنجان سال 85  الی 87

2. باشگاه سوارکاری آرمادا استان زنجان سال 88   الی  89

3. باشگاه سوارکاری چناران استان زنجان سال 90  الی 91

4. باشگاه سوارکاری رییسی  اصفهان سال 91الی 93

5. مزرعه پرورش اسب دکتر خلیل پوراستان زنجان  سال 93  الی 95

6. باشگاه سوارکاری دشت نور استان مازندران سال 95 الی در حال فعالیت

فارغ التحصیل مربیگری سوارکاری 

سال دوم رشته ی مهندسی پررورش اسب 

دارای مدرک دوره های تخصصی مدیریت اصطبل 

دارای مدرک دوره های تخصصی تغذیه اسب

تمرین  و کار با مربیان برجسته ای چون: استاد حسین ابن النصیر (پرش)

استاد مهدی جمشیدخانی (تئوری مدیریت اصطبل ، درساژ  ،  ترین درساژ ) 

استاد دکتر حسین نعلبند ( ترین و تولید اسب ترکمن) ،دکتر محمدحسن خلیل پور (دامپزشکی اسب)

استادعبدالکریم گوک نژاد (ترین اسب کورسی )