آرایش سگ

کوتاه کردن موهای سگ در تابستان

/post-33

چرا باید موهای سگ ها را در تابستان کوتاه نمود؟